Malawi based rapper Cozizwa just dropped his debut video. The video is to his song ‘Zikili’.

Zikili was derived from the word sikili, a dance famous amongst the Yao tribe of Malawi.

Watch below:

 

Peep the lyrics below

Chorus (Cozizwa)

Ine ndati ndive, Kuvinira namalenga (I want to dance, dance for the creator)

Mdyomba ndati nditchole, Kutcholera ondilenga (mdyomba I said I want to dance, dance for my creator)

Welokhamu to Afirika, Magulewa ndi ambiri (welcome to Africa, many are our dances)

Koma ine ndasankha, kumuvinira zikili (but I have chosen, to dance for him zikili)

 

Verse 1 (2kay)

Adyimwiche mdyomba adyimwiche

(Hello mdyomba hello)

Moyo umakoma ukakhala na mwinache

Life is better when you roll with its owner

Tangoitanira ndina lache

Just call upon his name

Uchose mumdima iwe lola kunja kuche

Take it out of darkness, let there be light

Nkati hiii hah haaaah oyenda ndi Yesu amayenda ndi mdidi

When I say hii hah hah(chants) those who walk with Jesus walk boldly

Imva beat, sound, ma speaker monse kungomveka kui Dih Dih

Hear the beat, the sound, all the speakers are bangin heavily

Ndine mkhistu pa Chifilika, wekha sukumva beat ikufilika?

Am a Christian in an African way, don’t you feel it from the beat?

Ndimapanga zojijirika, ndi mdzodzo nyimbo ikuvinika

Am always vibrant, this beat has anointing and it’s danceable

Adyimwiche mdyomba adyimwiche

(Hello mdyomba hello)

Dikira, style yanga ndikutiche,

Wait lemme teach you my style

Sikuti ndimaziwana ndi DJ, when you hear the song blazing on the airplay

It’s not like am friends with the Dj, when you hear the song blazing on the air play

 

Verse 2 (Cozizwa)

Mvetserani ng’oma zikulira, onani tiana tikuvina

Listen to the sound of the drumming,look at the kids dancing

Namasina, ndi anzake aja akululutira, achimwene akuvina akuzungulira

Namasina(a local common girly name), with her friends are ululating

Onani amdyomba, phazi akaponda fumbi kobo ngati paphulika bomba

Look at mdyomba, when he steps its dust all over like it’s an explosion

Mapazi kupukusa ngati akuchita njomba

Swinging feet like a soccer star showing off moves

Kuvina mwa selo fish ngati akugulisa nsomba

Dancing selfishly like he is selling fish

Everybody secretary manejala, mesenjala, bwerani pano tivine tsegula khomo usatseke dala

Everybody, secretary, manager, messenger, come here let’s dance open doors for everybody

Boi puna bwera pano nzomwe mbuye akufuna, everybody come dance for the Lord

Boy, girl, come here that’s what the Lord longs for, everybody come dance for the Lord

Timtama tsiku lonse lero

We will worship him all day today

Worshiping him is a must, aku Thyolo nonse no excuse basi,

Worshiping him is a MUST (Malawi University of Science and Technology located in Thyolo),

All Thyolo residents you have no excuse

Ulemelero matamando kwa mwana wankhosa, glory to heaven as we lifting the most high.

Glory and praise to the lamb, Glory to heaven as we lifting the most high

 

Verse 3 (Cozizwa and 2Kay)

Mdyomba inutu nde ndi chilombo, dance yomweyi mpaka mwabaira jombo?

Mdyomba you are a beast, you’re wearing boots for a mere dance?

Mbuyanga ndimakhala ndi chibaba, ndikangomva ng’oma ndimathamangira konko

Brother, am addicted, when I hear drumming I rush to the site

Kanyimboka kali super, kandilowa mmafupa

This song is super, it’s gotten into my bones

Dance yake tikuika manja mwamba kuzungulira pang’ono kenako ndikudumpha

The type of dance is the one we lift hands up, turn around a bit and jump

Za mdziko zili ngati futubolo, zimakola tizi tule,(Kolou Toure) hahahaha, anzanga amanga ayaya tiziture, (Yaya Toure)

Worldly things are like soccer, they can trip you down, (laughs), friends, mother, auntie, lets drop them

Tchimo langa walikhululuka ngati juzi, Ndimamtama nthawi zonses opanda excuse

My sin has been forgiven, I worship him no excuses

Zomba Mzuzu, L City turn up, Blantyre city lemme see your hands up.

Zomba Mzuzu, L City turn up, Blantyre city lemme see your hands up.

 

 

 

 

 

 

 

 

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.